Sportkeuring of Sportmedisch geschiktheidsonderzoek

Een sportkeuring of sportmedisch geschiktheidsonderzoek kan je als recreatieve of competitieve sporter zelf aanvragen, of kan opgelegd worden door je sportfederatie. Tijdens dit onderzoek wordt nagegaan of je geschikt bent om aan (competitie-)sport te doen en kunnen mogelijke gezondheidsrisico's aan het licht gesteld worden. Dit onderzoek duurt een dertigtal minuten. 

Gelieve sportieve kledij (korte broek) te dragen voor dit onderzoek.

De kostprijs van dit onderzoek bedraagt €60 en is niet terugbetaald door het Riziv. Wel zijn er enkele mutualiteiten die een deel hiervan terugbetalen:

  • Helan: 25 euro per jaar terugbetaald voor een preventief sportonderzoek

  • Neutraal ziekenfonds: 50 % van het betaald bedrag terug (max. 50 euro per persoon en per kalenderjaar)

Dit onderzoek gebeurt volgens de  de Vlaamse Aanbeveling Sportmedisch Onderzoek (VASO). Voorafgaand aan je consult vul je online een vragenlijst in die peilt naar je sport -en blessurehistoriek. Aan het einde van de vragenlijst krijg je de mogelijkheid om de samenvatting van je antwoorden rechtstreeks door te sturen naar mij, of dit afgeprint mee te brengen.


De voorafgaande vragenlijst voor een sportkeuring vind je hier!
Plan hieronder meteen je afspraak voor een sportmedische keuring.